سال جهش تولید
پنجشنبه, 29 مهر 1400
  • 1400-06-26 12:23
  • كد محتوا:19315
بازدید معاون محترم عملیات سازمان از ایستگاه شماره 10 

بازدید صبحگاهی آتش پاد دوم ایوبی معاون محترم عملیات سازمان از ایستگاه شماره 10 

ضمن تشکر از پرسنل خدوم این ایستگاه ، لازم به ذکر است در این بازدید ، سرآتشیار شفیعی مدیر منطقه 3 ، سرآتشیار کاوه آهنگران رئیس اداره ارتباطات ، سرآتشیار طراوت مسئول واحد عمران و جناب آقای اصفی مسئول تعمیرگاه سازمان ، معاون محترم عملیات را همراهی کردند .

 

بازدید معاون محترم عملیات سازمان از ایستگاه شماره 10 
بازدید معاون محترم عملیات سازمان از ایستگاه شماره 10 
بازدید معاون محترم عملیات سازمان از ایستگاه شماره 10 
بازدید معاون محترم عملیات سازمان از ایستگاه شماره 10