سال جهش تولید
پنجشنبه, 29 مهر 1400
  • 1400-06-28 14:05
  • كد محتوا:19332
جلسه هفتگی مدیران ارشد عملیاتی سازمان

سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از جلسه هفتگی مدیران ارشد عملیاتی سازمان خبر داد.

جلسه هفتگی مدیران ارشد عملیاتی سازمان با حضور آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان

در محل سالن جلسات ستاد مرکزی ،انجام شد.
 

جلسه هفتگی مدیران ارشد عملیاتی سازمان
جلسه هفتگی مدیران ارشد عملیاتی سازمان
جلسه هفتگی مدیران ارشد عملیاتی سازمان
جلسه هفتگی مدیران ارشد عملیاتی سازمان
جلسه هفتگی مدیران ارشد عملیاتی سازمان
جلسه هفتگی مدیران ارشد عملیاتی سازمان