سال جهش تولید
جمعه, 30 مهر 1400
  • 1400-06-31 15:25
  • كد محتوا:19347
برگزاری کلاس آموزش نجات در ارتفاع توسط پرسنل ایستگاه شماره یک

گزارش تصویری از برگزاری کلاس آموزش نجات در ارتفاع ، کار با طناب و نصب کارگاه های عملیاتی توسط پرسنل شیفت یک ایستگاه شماره یک

 

 

برگزاری کلاس آموزش نجات در ارتفاع توسط پرسنل ایستگاه شماره یک
برگزاری کلاس آموزش نجات در ارتفاع توسط پرسنل ایستگاه شماره یک
برگزاری کلاس آموزش نجات در ارتفاع توسط پرسنل ایستگاه شماره یک