سال جهش تولید
جمعه, 30 مهر 1400
  • 1400-07-01 10:45
  • كد محتوا:19350
 وقوع حریق در کارگاه تولیدات صنعتی واقع درخیابان بسیج

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع حریق در کارگاه تولیدات صنعتی خبر داد.

 فرهاد کاوه آهنگران د رخصوص این حریق افزود:
در ساعت 17 طی تماس تلفنی شهروندان در خیابان بسیج مبنی بر رویت دود و شعله از یک کارگاه تولیدی با ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان ، بلافاصله آتش نشانان از ایستگاههای  شماره 10 و 21  با اطفائیه  سنگین و نیمه سنگین راهی محل اتفاق شدند .
آتش نشانان در اسرع وقت حریق مذکور را با توجه به وجود کپسولهای اکسیژن و گاز مایع در داخل حریق ، کنترل و از سرایت آتش به کارگاهها و مغازه های مجاور جلوگیری کردند.
در این حریق نیمه سنگین همکاران عزیز از آتش نشانی خمینی شهر نیز شرکت داشتند.

علت حریق تحت بررسی

 

 وقوع حریق در کارگاه تولیدات صنعتی واقع درخیابان بسیج
 وقوع حریق در کارگاه تولیدات صنعتی واقع درخیابان بسیج
 وقوع حریق در کارگاه تولیدات صنعتی واقع درخیابان بسیج
 وقوع حریق در کارگاه تولیدات صنعتی واقع درخیابان بسیج