سال جهش تولید
جمعه, 30 مهر 1400
  • 1400-07-02 10:15
  • كد محتوا:19352
بازدید مدیرعامل محترم به همراه مدیران ارشد سازمان از ایستگاه جدید شماره 19

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازبازدید مدیرعامل محترم و مدیران ارشد سازمان از ایستگاه جدید شماره 19 خبر داد.

آتش پاد گلابی ، مدیرعامل محترم سازمان به همراه مدیران ارشد عملیات (معاون و مدیران منطقه) ، رئیس اداره ارتباطات ، مسئول واحد عمران سازمان و معاون و مسئولین عمران منطقه 14 شهرداری اصفهان ، از ایستگاه جدید شماره 19 بازدید کردند .

به یاری خداوند متعال ، این ایستگاه که در محدوده منطقه 14 شهرداری و روبروی حرم مطهر حضرت زینب (س) قرار دارد ، تا چند روز آینده به بهره برداری خواهد رسید .

بازدید مدیرعامل محترم به همراه مدیران ارشد سازمان از ایستگاه جدید شماره 19
بازدید مدیرعامل محترم به همراه مدیران ارشد سازمان از ایستگاه جدید شماره 19
بازدید مدیرعامل محترم به همراه مدیران ارشد سازمان از ایستگاه جدید شماره 19
بازدید مدیرعامل محترم به همراه مدیران ارشد سازمان از ایستگاه جدید شماره 19
بازدید مدیرعامل محترم به همراه مدیران ارشد سازمان از ایستگاه جدید شماره 19
بازدید مدیرعامل محترم به همراه مدیران ارشد سازمان از ایستگاه جدید شماره 19
بازدید مدیرعامل محترم به همراه مدیران ارشد سازمان از ایستگاه جدید شماره 19
بازدید مدیرعامل محترم به همراه مدیران ارشد سازمان از ایستگاه جدید شماره 19
بازدید مدیرعامل محترم به همراه مدیران ارشد سازمان از ایستگاه جدید شماره 19
بازدید مدیرعامل محترم به همراه مدیران ارشد سازمان از ایستگاه جدید شماره 19