سال جهش تولید
جمعه, 30 مهر 1400
  • 1400-07-07 09:15
  • كد محتوا:19407
حضور جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان به همراه آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان و همراهان در منزل شهید آتش نشان عزیزالله اکبری

آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان با دعوت از جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان به جهت حضور در منزل شهید اتش نشان عزیزالله اکبری ، یاد خاطره این شهید بزرگوار را گرامی داشت .


آتش پاد گلابی در جمع خانواده شهید اکبری گفت : ما آتش نشانان شهر اصفهان هرگز نام آتش نشان شهید ، عزیزالله اکبری را از یاد نخواهیم برد و راه آن شهید والا مقام که خدمت به مردم تا پای جان بود را ادامه خواهند داد .

مدیرعامل اتش نشانی اصفهان همچنین از شهردار اصفهان به پاس حضور در ایستگاههای آتش نشانی از شب گذشته تا کنون به جهت تبریک روز هفتم مهرماه ، روز آتش نشان که باعث خوشحالی و دلگرمی آتش نشانان شد ، قدردانی کرد و حضور ایشان را در منزل شهید اکبری گرامی داشت و خواستار ارائه خدمات ویژه معیشتی به فرزندان آن شهید والا مقام شد .

 

حضور جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان به همراه آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان و همراهان در منزل شهید آتش نشان عزیزالله اکبری
حضور جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان به همراه آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان و همراهان در منزل شهید آتش نشان عزیزالله اکبری
حضور جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان به همراه آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان و همراهان در منزل شهید آتش نشان عزیزالله اکبری
حضور جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان به همراه آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان و همراهان در منزل شهید آتش نشان عزیزالله اکبری
حضور جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان به همراه آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان و همراهان در منزل شهید آتش نشان عزیزالله اکبری