سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-07-13 14:45
  • كد محتوا:19415
حریق سیلندر پیک نیک در منزل مسکونی واقع در محدوده خوراسگان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازوقوع  یک مورد حریق سیلندر پیک نیک در منزل مسکونی واقع در محدوده خوراسگان خبر داد.

در مورخ سیزدهم مهر ماه یک مورد حریق سیلندر پیک نیک در منزل مسکونی واقع در محدوده خوراسگان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام شد .
آتش نشانان از ایستگاه شماره 15 خود را به محل حریق رسانده و آتش را که در آشپزخانه این منزل و در مجاورت وسائل برقی دیگر بود مهار کردند .

 فرهاد کاوه آهنگران ادامه داد : بارها و بارها شاهد بوده ایم که استفاده نادرست و در محل نامناسب از دستگاه پیک نیک فاجعه به بار آورده و محلی را به آتش کشیده است.

 از شهروندان عزیز خواهشمندیم نسبت به رعایت موارد ایمنی استفاده از سیلندر پیک نیک ، دقت لازم را داشته باشند .