سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
  • 1400-07-14 08:45
  • كد محتوا:19417
حریق یک دستگاه کامیون اسقاطی و یک دستگاه سواری از رده خارج واقع در شهرک امیرکبیر

 سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق یک دستگاه کامیون اسقاطی و یکدستگاه سواری خبر داد.

 سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق یک دستگاه کامیون اسقاطی و یکدستگاه سواری از رده خارج واقع در شهرک امیرکبیر در ساعت ۳ و ۲۱ دقیقه بامداد امروز خبر داد.

خوشبختانه سرعت عمل آتش نشانان از ایستگاه شماره 22 باعث شد حریق مذکور قبل از رسیدن به دیگر خودروهای پارک شده در این پارکینگ و تعمیرگاههای مجاور آن اطفاء شود .

علت حریق تحت بررسی است 

 

حریق یک دستگاه کامیون اسقاطی و یک دستگاه سواری از رده خارج واقع در شهرک امیرکبیر
حریق یک دستگاه کامیون اسقاطی و یک دستگاه سواری از رده خارج واقع در شهرک امیرکبیر
حریق یک دستگاه کامیون اسقاطی و یک دستگاه سواری از رده خارج واقع در شهرک امیرکبیر
حریق یک دستگاه کامیون اسقاطی و یک دستگاه سواری از رده خارج واقع در شهرک امیرکبیر