سال جهش تولید
جمعه, 30 مهر 1400
  • 1400-07-15 16:50
  • كد محتوا:19430
کلاس بازآموزی کار با بتن بر توسط پرسنل ایستگاه شماره 17

کلاس بازآموزی کار با بتن بر توسط پرسنل ایستگاه شماره 17 برگزار گردید .

 

 

کلاس بازآموزی کار با بتن بر توسط پرسنل ایستگاه شماره 17
کلاس بازآموزی کار با بتن بر توسط پرسنل ایستگاه شماره 17
کلاس بازآموزی کار با بتن بر توسط پرسنل ایستگاه شماره 17