سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1400-07-17 16:30
  • كد محتوا:19435
حریق پست برق فشار قوی در مجاورت کارخانه صنعتی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از پست برق فشار قوی در مجاورت کارخانه صنعتی که طعمه حریق شد خبر داد.

در ساعت ۱۵ پست برق فشار قوی در مجاورت کارخانه صنعتی طعمه حریق شد که با اقدام سریع و تخصصی آتش نشانان از ایستگاه شماره 15 در کمترین زمان ممکن مهار شد .

 

حریق پست برق فشار قوی در مجاورت کارخانه صنعتی
حریق پست برق فشار قوی در مجاورت کارخانه صنعتی