سال جهش تولید
دوشنبه, 04 بهمن 1400
  • 1400-07-18 19:00
  • كد محتوا:19437
حریق کارگاه شیرینی پزی واقع در خیابان امام خمینی(ره)

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق کارگاه شیرینی پزی خبر داد.

در ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه یک مورد حریق کارگاه شیرینی پزی و سوختگی سطحی یک نفر آقا واقع در خیابان امام خمینی (ره) بابوکان به سامانه 125 آتش نشانی اصفهان اعلام شد که سریعاً آتش نشانان از ایستگاه شماره 10 در محل حریق حاضر شدند و ضمن خاموش کردن آتش ، فرد مصدوم را که دچار سوختگی سطحی شده بود تحویل عوامل اورژانس شهر دادند .

 

حریق کارگاه شیرینی پزی واقع در خیابان امام خمینی(ره)
حریق کارگاه شیرینی پزی واقع در خیابان امام خمینی(ره)