سال جهش تولید
جمعه, 30 مهر 1400
  • 1400-07-19 12:45
  • كد محتوا:19441
برگزاری كلاس كار با ست هيدروليك توسط پرسنل ایستگاه شماره 25

برگزاری كلاس كار با ست هيدروليك و نحوه استفاده صحيح در تصادفات توسط پرسنل ايستگاه شماره25 شيفت يك.

 

 

برگزاری كلاس كار با ست هيدروليك توسط پرسنل ایستگاه شماره 25
برگزاری كلاس كار با ست هيدروليك توسط پرسنل ایستگاه شماره 25
برگزاری كلاس كار با ست هيدروليك توسط پرسنل ایستگاه شماره 25