سال جهش تولید
جمعه, 30 مهر 1400
  • 1400-07-19 10:30
  • كد محتوا:19447
حریق خودروی سواری سمند واقع درخیابان حکیم نظامی 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق خودروی سواری سمند خبر داد.

حریق خودروی سواری سمند 

محل حریق : خیابان حکیم نظامی کوچه باغ نو

 ایستگاه اعزامی : ایستگاه شماره 3 

 ساعت اعلام : ۹:۵۰ دقیقه صبح

 

حریق خودروی سواری سمند واقع درخیابان حکیم نظامی 
حریق خودروی سواری سمند واقع درخیابان حکیم نظامی