سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1400-08-13 18:15
  • كد محتوا:19502
حریق در تعمیرگاه موتور سیکلت واقع در خیابان طالقانی خوراسگان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق در تعمیرگاه موتور سیکلت خبر داد. 

در ساعت ۱۶ و ۵۰ حریق تعمیرگاه موتور سیکلت واقع در خیابان طالقانی خوراسگان ، به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اصفهان اعلام شد .
بدون فوت وقت ، ایستگاه شماره 4 ( چهارراه آتش نشان )  به سمت موقعیت اعزام شدند و توانستند آتش را قبل از توسعه و درگیر شدن کل مغازه ،مهار کنند.

حریق در تعمیرگاه موتور سیکلت واقع در خیابان طالقانی خوراسگان
حریق در تعمیرگاه موتور سیکلت واقع در خیابان طالقانی خوراسگان