سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1400-08-21 11:30
  • كد محتوا:19534
انفجار توام با حریق واقع در شهرک بختیار

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازیک مورد انفجار توام با حریق در طبقه اول  منزل مسکونی 2 طبقه خبر داد.

در ساعت ۰۸ و ۳۵ دقیقه یک مورد انفجار توام با حریق در طبقه اول از منزل مسکونی 2 طبقه واقع در شهرک بختیار دشت کوی پرتو به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اصفهان اعلام شد. 

خوشبختانه این حادثه مصدوم نداشت و با سرعت عمل خوب آتش نشانان از ایستگاه شماره 22 حریق اطفاء و محل ایمن سازی وتوصیه های ایمنی در این خصوص به ساکنین ساختمان ارائه شد .

 

انفجار توام با حریق واقع در شهرک بختیار
انفجار توام با حریق واقع در شهرک بختیار