سال جهش تولید
دوشنبه, 04 بهمن 1400
  • 1400-08-23 14:45
  • كد محتوا:19538
حریق در مغازه تعویض روغن واقع در شهرک نمایشگاهی (شاهپور جدید)

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازیک مورد حریق در مغازه تعویض روغن خبر داد.

در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه یک مورد حریق در مغازه تعویض روغن واقع در شهرک نمایشگاهی (شاهپور جدید) به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام شد که در کوتاهتـرین زمان ممکن اکیپ آتش نشانان از ایستگاه شماره ۲۲ خود را به محل حریق رساندند و آتش را مهار کردند .

علت این حادثه تحت بررسی است. 

 

حریق در مغازه تعویض روغن واقع در شهرک نمایشگاهی (شاهپور جدید)
حریق در مغازه تعویض روغن واقع در شهرک نمایشگاهی (شاهپور جدید)
حریق در مغازه تعویض روغن واقع در شهرک نمایشگاهی (شاهپور جدید)
حریق در مغازه تعویض روغن واقع در شهرک نمایشگاهی (شاهپور جدید)