سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1400-08-25 17:30
  • كد محتوا:19543
محبوس شدن شخصی مذکر و مسن سال داخل اتاق منزل مسکونی واقع در خیابان شریف شرقی

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از محبوس شدن شخصی مذکر و مسن سال داخل اتاق منزل مسکونی خبر داد.

در ساعت ۱۶ و ۵۰ دقیقه حادثه محبوس شدن شخصی مذکر و مسن سال داخل اتاق منزل مسکونی واقع در خیابان شریف شرقی به سازمان آتش نشانی اصفهان اعلام شد که آتش نشانان از ایستگاه شماره 2 به محل حادثه اعزام شدند

و فرد محبوس شده که توان راه رفتن نداشت را نجات دادند .