سال جهش تولید
دوشنبه, 04 بهمن 1400
  • 1400-08-28 13:45
  • كد محتوا:19557
حریق درهود آشپزخانه طبقه چهارم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع آتش سوزی در منزل مسکونی خبر داد .

سرآتشیار کاوه آهنگران در این باره گفت : در ساعت ۱۳ و ۰۸ دقیقه  یک مورد حریق در هود آشپزخانه طبقه چهارم از  مجتمع مسکونی 5 طبقه واقع در خیابان هشت بهشت شرقی به آتش نشانی اصفهان اعلام شد که بلافاصله آتش نشانان از  ایستگاه های شماره(4 و 5) به محل حریق اعزام شدند.

فرهاد کاوه آهنگران ادامه داد : حریق مذکور که آشپزخانه طبقه چهارم آپارتمان ۵ طبقه را در برگرفته بود باعث دودگرفتگی شدید واحدهای مسکونی شده و تعدادی از ساکنین نیز گرفتار دردود شده بودند که با سرعت عمل سریع آتش نشانان حریق مذکور اطفاء و با عملیات جستجو در دود ، کلیه ساکنین این مجتمع مسکونی به محوطه خارج ساختمان هدایت شدند. 

وی افزود : خوشبختانه این حریق مصدوم نداشت و با سرعت عمل سریع و صحیح آتش نشانان حریق مذکور به سایرطبقات و نقاط همان واحد سرایت نکرد .


 

حریق درهود آشپزخانه طبقه چهارم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی
حریق درهود آشپزخانه طبقه چهارم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی
حریق درهود آشپزخانه طبقه چهارم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی
حریق درهود آشپزخانه طبقه چهارم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی
حریق درهود آشپزخانه طبقه چهارم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی
حریق درهود آشپزخانه طبقه چهارم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی
حریق درهود آشپزخانه طبقه چهارم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی
حریق درهود آشپزخانه طبقه چهارم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی
حریق درهود آشپزخانه طبقه چهارم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی
حریق درهود آشپزخانه طبقه چهارم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی