سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1400-09-01 20:05
  • كد محتوا:19569
 مسمومیت با گاز CO واقع درخیابان باغ مشهد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازاحتمال مسمومیت با گاز CO منجر به فوت خبر داد .

در ساعت ۱۹ و ۵۰ طی تماس تلفنی شهروندان خیابان باغ مشهد مبنی بر پاسخگو نبودن جوان ۱۸ ساله تبعه افغان با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ، بلافاصله اکیپ امداد و نجات از ایستگاه شماره 5 به محل حادثه اعزام شدند .
پس از باز کردن درب ساختمان مشخص گردید این مرد در اثر احتمال مسمومیت با گاز CO  ( با توجه به شواهد موجود ) و به تائید اورژانس شهر جان خود را از دست داده است .
 لازم است همشهریان عزیز نسبت به رعایت نکات ایمنی در کار با وسائل گرمایشی ، دقت نظر بیشتری داشته باشند تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم .