سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1400-09-02 19:50
  • كد محتوا:19571
حریق منزل قدیمی خالی از سکنه واقع در خیابان رهنان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق منزل مسکونی خالی از سکنه خبر داد.

حریق منزل قدیمی خالی از سکنه 

محل حریق : رهنان خیابان شهیدان عاملی

 ساعت اعلام : 19/20 دقیقه

ایستگاه اعزامی : ایستگاه شماره 21