سال جهش تولید
دوشنبه, 04 بهمن 1400
  • 1400-09-02 19:50
  • كد محتوا:19571
حریق منزل قدیمی خالی از سکنه واقع در خیابان رهنان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق منزل مسکونی خالی از سکنه خبر داد.

حریق منزل قدیمی خالی از سکنه 

محل حریق : رهنان خیابان شهیدان عاملی

 ساعت اعلام : 19/20 دقیقه

ایستگاه اعزامی : ایستگاه شماره 21