سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

روزی که به نام مقدس حضرت ام البنین (س) مزین است ، روز بزرگداشت مادران و همسران شهدای گرانقدر نیز میباشد.

به همین منظور آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان در راس هیئتی متشکل از نمایندگان آتش نشانان قدرشناس شهر اصفهان در منزل شهید والا مقام ایوبی که در سال ۱۳۶۱ در هنگام رساندن آب به گردانی از همرزمان خود و عباسگونه به شهادت رسیدند ، حاضر شدند و با همسر این شهید عزیز دیدار کردند .

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خطاب به همسر شهید ایوبی گفت : وظیفه ما بود تا در این روز عزیز خدمت شما برسیم و از شما درخواست کنیم ما آتش نشانان را با دعای خیر خود بیمه کنید.

وی ادامه داد : ماهیت کار همه آتش نشانان ایثار و از خود گذشتگی است و الگوی ما امثال شهید ایوبی بزرگوار ، امیدوارم بتوانیم در مقابل شهدا شرمنده نباشیم و راه آن عزیزان را ادامه دهیم .

لازم به ذکر است فرزند برومند شهید ایوبی ، آتش پاد دوم عبدالله ایوبی ، هم اکنون به عنوان معاون عملیات سازمان آتش نشانی اصفهان در حال خدمت و ادامه دهنده راه پدر شهیدشون هستند .

حضور آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان به همراه آتش نشانان در منزل شهید والا مقام ایوبی
حضور آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان به همراه آتش نشانان در منزل شهید والا مقام ایوبی
حضور آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان به همراه آتش نشانان در منزل شهید والا مقام ایوبی
حضور آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان به همراه آتش نشانان در منزل شهید والا مقام ایوبی
حضور آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان به همراه آتش نشانان در منزل شهید والا مقام ایوبی
حضور آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان به همراه آتش نشانان در منزل شهید والا مقام ایوبی