سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

با پیگیری مدیرعامل محترم و با تلاش بسیار زیاد اعضای کمیته فنی سازمان امروز پنج دستگاه تشک نجات به اصفهان رسید و تحویل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گردید .

آتش نشانی اصفهان همواره با تهیه و در اختیار گذاشتن تجهیزات مدرن و با کیفیت بالا به پرسنل عملیاتی خود سعی در بالابردن تاب آوری و سطح ایمنی کلانشهر اصفهان دارد .

با پیگیری مدیرعامل محترم و با تلاش بسیار زیاد اعضای کمیته فنی سازمان  پنج دستگاه تشک نجات به اصفهان رسید
با پیگیری مدیرعامل محترم و با تلاش بسیار زیاد اعضای کمیته فنی سازمان  پنج دستگاه تشک نجات به اصفهان رسید
با پیگیری مدیرعامل محترم و با تلاش بسیار زیاد اعضای کمیته فنی سازمان  پنج دستگاه تشک نجات به اصفهان رسید
با پیگیری مدیرعامل محترم و با تلاش بسیار زیاد اعضای کمیته فنی سازمان  پنج دستگاه تشک نجات به اصفهان رسید
با پیگیری مدیرعامل محترم و با تلاش بسیار زیاد اعضای کمیته فنی سازمان  پنج دستگاه تشک نجات به اصفهان رسید