سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان برگزار گردید .

این همایش با حضور افتخاری جناب آقای بقایی معاون محترم خدمات شهری شهرداری اصفهان و جناب آقای قاسمی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری اصفهان برگزار شد. در ابتدای همایش آتشپاد دوم ایوبی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پلاسکو مواردی جهت هماهنگی های لازم با فرماندهان عملیات به انجام رساند.

سپس سر آتشیار عنایت زاده در خصوص پیشگیری و ایمنی و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق در ساختمان های بلند مطالبی را با برای حاضرین ایراد کرد. جناب آقای قاسمی معاون سیاسی امنیتی فرماندار محترم اصفهان و نیز جناب آقای بقایی معاون محترم شهردار هم سخنانی را برای آتش نشانان ایراد نموده و برای همه آتش‌نشانان کشور به خصوص شهر اصفهان آرزوی سلامتی کردند.

آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی اصفهان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر پلاسکو و تشکر از همکاران و مسئولین عزیز شهر اصفهان بابت قبول دعوت ، بر لزوم توجه بیشتر مدیریت شهری به مسائل ایمنی تاکید کرد و از بذل توجه ایشان به آتش نشانی تشکر نمود .

در حاشیه این مراسم احکام ۶ نفر از فرماندهان شیفت عملیاتی به عنوان مسئول ایستگاههای 8 , 13 , 17 , 19 , 22 و 26 توسط جناب آقای بقایی معاون محترم خدمات شهری شهرداری اصفهان ، آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم و آتش پاد دوم ایوبی معاون محترم عملیات سازمان به ایشان تقدیم شد.

 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 یادواره شهدای پلاسکو با حضور فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان