سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

حریق در مغازه زغال فروشی ساعت اعلام : ۱۹ دقیقه بامداد محل حریق : خیابان بعثت ، خیابان فلاطوری ایستگاه اعزامی : ۷ (پارک لاله)

سخنگوی آتش نشانی سازمان  آتش نشانی از حریق در مغازه زغال فروشی  خبر داد
سخنگوی آتش نشانی سازمان  آتش نشانی از حریق در مغازه زغال فروشی  خبر داد
سخنگوی آتش نشانی سازمان  آتش نشانی از حریق در مغازه زغال فروشی  خبر داد
سخنگوی آتش نشانی سازمان  آتش نشانی از حریق در مغازه زغال فروشی  خبر داد