سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

حادثه سقوط تیر برق خیابان مصلی ساعت ۲ و ۰۵ دقیقه بامداد ایستگاه اعزامی : ۹

گزارش تصویری از حادثه سقوط تیر برق   خیابان مصلی ساعت
گزارش تصویری از حادثه سقوط تیر برق   خیابان مصلی ساعت
گزارش تصویری از حادثه سقوط تیر برق   خیابان مصلی ساعت