سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

سخنگوی آتش نشانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان  از حریق خودرو پژو پارس خبر داد.

 محل حریق : خیابان مدرس ساعت اعلام : ۲ و ۰۱ دقیقه ایستگاه اعزامی : 9 (خیابان هاتف)

گزارش تصویری حریق خودرو پژو پارس
گزارش تصویری حریق خودرو پژو پارس
گزارش تصویری حریق خودرو پژو پارس