سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

نجات آقای ۴۵ ساله از مرگ حتمی امروز صبح آتش نشانان ایستگاه شماره 7 (پارک لاله) به حادثه پاسخگو نبودن فرد در محله حصه اعزام شدند که خوشبختانه با سرعت عمل سریع آنها مرد ۴۵ ساله که احتمالاً دچار گاز گرفتگی شده بود به بیرون و در هوای باز منتقل و به صورت نیمه هشیار تحویل عوامل اورژانس شهر شد .

آتش نشانان در حد توان عملیاتهای مخصوص ریکاوری را بر روی وی انجام دادند انشاالله که موثر بوده باشد .

خوشبختانه با سرعت عمل سریع آتش نشانان  عزیز مرد ۴۵ ساله  از مرگ حتمی نجات پیدا کرد
خوشبختانه با سرعت عمل سریع آتش نشانان  عزیز مرد ۴۵ ساله  از مرگ حتمی نجات پیدا کرد
خوشبختانه با سرعت عمل سریع آتش نشانان  عزیز مرد ۴۵ ساله  از مرگ حتمی نجات پیدا کرد