سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

تانکر حمل بنزین در اصفهان پس از برخورد با گارد ریلهای حاشیه اتوبان متوقف شد.

سرآتشیار کاوه آهنگران، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت یک دستگاه تانکر با مقدار قابل توجی بار بنزین در اتوبان شهید دستجردی دچار حادثه شد.

سخنگوی آتش نشانی اصفهان ادامه داد : ساعت ۴ و ۲۷ دقیقه بامداد امروز، وقوع این حادثه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و آتش‌نشانان ایستگاههای 13 , 12 , 24 , 26 و 11 به همراه سرآتشیار امانی مدیر کشیک و آقایان عزیزی ، عزیزالهی و فلاحی افسران آماده وقت به محل حادثه شتافتند. وی گفت : حضور به موقع و سرعت عمل آتش نشانان مانع از وقوع حریق و واژگونی تانکر شد .

کاوه آهنگران افزود : آتش‌نشانان پس از تحویل خودرو به عوامل پالایشگاه و تخلیه کامل بنزینهای موجود در تانکر حادثه دیده به تانکر کمکی دیگر و تایید ایمنی و رفع خطر کامل از تانکر و تحویل آن به پلیس راهور به ماموریت خود پایان دادند.

این عملیات حدود 5 ساعت به طول انجامید و آتش پاد دوم ایوبی معاون محترم عملیات سازمان نیز در این حادثه حضور داشت.

یک دستگاه تانکر با مقدار قابل توجی بار بنزین در اتوبان شهید دستجردی دچار حادثه شد
یک دستگاه تانکر با مقدار قابل توجی بار بنزین در اتوبان شهید دستجردی دچار حادثه شد
یک دستگاه تانکر با مقدار قابل توجی بار بنزین در اتوبان شهید دستجردی دچار حادثه شد
یک دستگاه تانکر با مقدار قابل توجی بار بنزین در اتوبان شهید دستجردی دچار حادثه شد
یک دستگاه تانکر با مقدار قابل توجی بار بنزین در اتوبان شهید دستجردی دچار حادثه شد
یک دستگاه تانکر با مقدار قابل توجی بار بنزین در اتوبان شهید دستجردی دچار حادثه شد
یک دستگاه تانکر با مقدار قابل توجی بار بنزین در اتوبان شهید دستجردی دچار حادثه شد