سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ، در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه امروز یک مورد انفجار توام با حریق در کارگاه تزریق پلاستیک واقع جاده اصفهان به حبیب آباد به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اصفهان اعلام شد.

خوشبختانه این حادثه مصدوم نداشت و با سرعت عمل خوب آتش نشانان از ایستگاه شماره 19 حریق اطفاء و محل ایمن سازی و توصیه های ایمنی در این خصوص به مالک کارگاه ارائه شد .

گزارش تصویری از انفجار توام با حریق در کارگاه تزریق پلاستیک
گزارش تصویری از انفجار توام با حریق در کارگاه تزریق پلاستیک
گزارش تصویری از انفجار توام با حریق در کارگاه تزریق پلاستیک
گزارش تصویری از انفجار توام با حریق در کارگاه تزریق پلاستیک
گزارش تصویری از انفجار توام با حریق در کارگاه تزریق پلاستیک