سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

حادثه ریزش دیوار اتاق واحد مسکونی در مجاورت ساختمان درحال احداث بر اثر بتن ریزی ایستگاه اعزامی : ۹ محل حادثه : خیابان فلسطین ساعت اعلام ۱۵:۵۵

گزارش حادثه ریزش دیوار اتاق واحد مسکونی
گزارش حادثه ریزش دیوار اتاق واحد مسکونی
گزارش حادثه ریزش دیوار اتاق واحد مسکونی