سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-11-16 14:10
  • كد محتوا:19808
نکات ایمنی به هنگام وزش باد شدید

* *هشدار* *

همشهریان گرامی باتوجه به هشدارهای هواشناسی درخصوص وزش بادهای شدید در چند روزآینده قبل از وقوع طوفان نسبت به باز کردن و یا ایمن سازی داربست ها و پارچه ها و بنرهای نصب شده بر روی آن اقدام و حتی المقدور پارچه های نصب شده در قسمتی از داربست فیکس و پس از وقوع طوفان مجدد مثل قبل در همان مکان نصب شود.

همچنین در موقع طوفان یا باد شدید باید از کار کردن کارگران بر روی داربست جلوگیری شود و مالکان اجرای طرح‌ های ساختمانی می باید پیشتر با توجه به هشدارهای هواشناسی نسبت به ایمن‌ و پایدارسازی سازه‌ های نیمه تمام خود اقدام کنند.

از پارک خودرو زیر درختان فرسوده اجتناب کنید زیرا باد شدید در بسیاری موارد باعث سقوط آنها شده و موجب خسارت بر خودروی شما میشود.

از کنار ساختمان های نیمه کاره که احتمال سقوط اشیاء یا مصالح وجود دارد عبور نکنید و خودروی خود را نزدیک آنها پارک نکنید.

از قرار دادن شیشه های مربا یا ترشی یا هر وسیله قابل سقوط پشت پنجره ها و روی لبه بالکن یا پشت بام نیز خودداری کنید.

 

نکات ایمنی به هنگام وزش باد شدید