سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق و دود گرفتگی شدید منزل مسکونی دو طبقه خبر داد.

محل حریق : خ آتشگاه کوچه ۱۱۰ طبقه دوم از منزل مسکونی دو طبقه آخر شب گذشته ایستگاه اعزامی : ۸

حریق و دود گرفتگی  شدید منزل مسکونی دو طبقه
حریق و دود گرفتگی  شدید منزل مسکونی دو طبقه
حریق و دود گرفتگی  شدید منزل مسکونی دو طبقه
حریق و دود گرفتگی  شدید منزل مسکونی دو طبقه
حریق و دود گرفتگی  شدید منزل مسکونی دو طبقه