سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

سخنگوی آتش نشانی اصفهان از سقوط داربست و احتمال برخورد با خودروها و عابرین خبر داد .

آتشیار فرهاد کاوه آهنگران در این خصوص گفت : ساعت ۱۲ و ۱۹ دقیقه امروز حادثه سقوط مقدار زیادی لوله داربست نمای خارجی ساختمان ۶ طبقه و احتمال برخورد آن با کابلهای شبکه برق شهری و خودرو و عابرین داخل خیابان واقع در خانه اصفهان حوالی میدان گلها به ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان اعلام و بلافاصله آتش نشانان از ایستگاه شماره 26 (خانه اصفهان) و نردبان و خودروی نجات از ایستگاه شماره 6 (خیابان کاوه) به محل اتفاق اعزام شدند.

وی افزود : آتش نشانان نزدیک به ۳ ساعت و با تلاش زیاد توانستند کلیه داربستها را مهار و محل را ایمن سازی کامل نمایند . در این حادثه سرآتشیار شفیعی مدیر منطقه یک عملیات و آتشیار نکوئیان رئیس ایستگاه شماره 26 نیز در محل حادثه حضور داشتند .

توصیه میگردد در هنگام نصب داربست کلیه موارد ایمنی در این خصوص به طور کامل اجرا شود و مهار بندی اسکلت ان نیز به صورت تخصصی به انجام رسد .

سقوط داربست و احتمال برخورد با خودروها
سقوط داربست و احتمال برخورد با خودروها
سقوط داربست و احتمال برخورد با خودروها
سقوط داربست و احتمال برخورد با خودروها
سقوط داربست و احتمال برخورد با خودروها
سقوط داربست و احتمال برخورد با خودروها
سقوط داربست و احتمال برخورد با خودروها
سقوط داربست و احتمال برخورد با خودروها