سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

پای ارتقاء ایمنی شهر ایستاده ایم....

 تلاش همکاران عزیز جهت آماده سازی و تجهیز دو خودروی جدید به محلول کف سنگین به لطف خدا و تلاش همه عزیزان ، دو خودروی اطفاییه فوق سنگین جدید دیگر اماده اضافه شدن به ناوگان عملیاتی سازمان شد .

همچنین به زودی از خودروهای جدید آتش نشانی اصفهان رونمایی خواهد شد .

آماده سازی و تجهیز دو خودروی جدید به محلول کف سنگین
آماده سازی و تجهیز دو خودروی جدید به محلول کف سنگین
آماده سازی و تجهیز دو خودروی جدید به محلول کف سنگین
آماده سازی و تجهیز دو خودروی جدید به محلول کف سنگین
آماده سازی و تجهیز دو خودروی جدید به محلول کف سنگین
آماده سازی و تجهیز دو خودروی جدید به محلول کف سنگین
آماده سازی و تجهیز دو خودروی جدید به محلول کف سنگین