سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-11-20 11:05
  • كد محتوا:19824
حادثه ریزش  دیوار مغازه

حادثه ریزش قسمتی از دیوارطبقه فوقانی مغازه در پیاده رو

محل حادثه : خیابان علامه مجلسی ساعت اعلام : ۹ و ۳۱

حادثه ریزش  دیوار مغازه
حادثه ریزش  دیوار مغازه
حادثه ریزش  دیوار مغازه