سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

با مدیریت و نظارت میدانی آتش پاد دوم ابراهیم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان پوشش ایمنی مسیرهای حرکت خودروها و موتور سواران به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن به سمت گلستان شهدا توسط پرسنل خدوم و همیشه در صحنه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به صورت کامل و بدون نقص با استقرار ۲۵ دستگاه اطفائیه سبک و نیمه سنگین و گشتهای موتوری و ۷۰ نفر نیروی آتش نشان انجام شد .

تشکر و قدردانی از مدیرعامل محترم سازمان ، سرآتشیار شفیعی مدیر محترم کشیک ، سرآتشیار فراست مسئول محترم اکیپ غواصی ، آتشیار یوسفی افسر محترم کشیک ، سرآتشیار کاوه آهنگران رئیس محترم اداره ارتباطات ، آقایان خراسانی و امید رمضانی ، پرسنل سختکوش و خستگی ناپذیر ستاد فرماندهی عملیات و کلیه غواص.

همچنین به همت اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان و با دستان توانمند آتش نشانان بسته های آموزشی مختص کودکان زیر ۷ سال ، در بین بچه ها در حاشیه حریق و حوادث و حتی در اجتماعات مردمی به جهت آموزش ، فرهنگسازی و پیشگیری از حوادث توزیع گردید .

نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن
نظارت کامل نیروهای آتش نشان درروز22 بهمن