سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع آتش سوزی در مجتمع اداری خبر داد .

سرآتشیار کاوه آهنگران در این باره گفت : در ساعت ۱۴ ظهر امروز یک مورد حریق در آشپزخانه طبقه دوم از یک باب مجتمع تجاری اداری ۷ طبقه واقع در خیابان رزمندگان به آتش نشانی اصفهان اعلام شد که بلافاصله آتش نشانان از ایستگاه شماره 26 و 6 به همراه آتشیار نکویان سرپرست ایستگاه شماره 26 محل حریق اعزام شدند.

سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران ادامه داد : حریق مذکور که آشپزخانه طبقه دوم را در برگرفته بود باعث دودگرفتگی واحدهای مجاور شده و تعدادی از شهروندان نیز گرفتار در دود شده بودند.

آتش توسط آتش نشانان سریعاً اطفاء و با عملیات جستجو در دود ، کلیه حاضرین به محوطه خارج ساختمان هدایت شدند.

وی افزود : خوشبختانه این حریق مصدوم نداشت و با سرعت عمل مطلوب و صحیح آتش نشانان حریق به سایرطبقات و نقاط همان واحد سرایت نکرد .

حریق در آشپزخانه طبقه دوم یک باب مجتمع تجاری اداری ۷ طبقه واقع در خیابان رزمندگان
حریق در آشپزخانه طبقه دوم یک باب مجتمع تجاری اداری ۷ طبقه واقع در خیابان رزمندگان
حریق در آشپزخانه طبقه دوم یک باب مجتمع تجاری اداری ۷ طبقه واقع در خیابان رزمندگان