سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-11-24 08:33
  • كد محتوا:19836
حریق کانکس در خیابان هزار جریب

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق کانکس در خیابان هزار جریب ساعت اعلام : ۱۸ و ۳۴ خبر داد. که آتش نشانان ایستگاههای  ۳ و ۱۲ سریعا به محل حریق اعزام شدند.

حریق کانکس در خیابان هزار جریب
حریق کانکس در خیابان هزار جریب
حریق کانکس در خیابان هزار جریب
حریق کانکس در خیابان هزار جریب
حریق کانکس در خیابان هزار جریب