سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

سخنگوی آتش نشانی اصفهان از حریق پشت بام منزل مسکونی خبر داد .

سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران در این خصوص گفت : ساعت ۱۱ و ۳۵ دقیقه امروز یک مورد حریق در پشت بام منزل مسکونی 2 طبقه واقع در خیابان فیض به ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان اعلام شد که بلافاصله دو گروه کامل آتش نشان از ایستگاههای شماره ۲۰ (خیابان فیض) و ۵ (میدان بزرگمهر) به محل اتفاق اعزام شدند و در کمترین زمان ممکن آتش را اطفاء کردند . این حریق در انباری واحدهای مسکونی واقع در پشت بام رخ داد و یک دستگاه سیلندر گاز ۱۱ کیلویی نیز در بین وسایل داخل انباری بود .

کاوه آهنگران افزود : خوشبختانه با حضور و اقدام سریع آتش نشانان از ایستگاه 20 ، مورد آتش سوزی اطفاء و رفع خطر گردید .

سرآتشیار بگدلی رئیس ایستگاه شماره 4 نیز در محل اتفاق حاضر بود.

حریق در پشت بام منزل مسکونی 2 طبقه واقع در خیابان فیض
حریق در پشت بام منزل مسکونی 2 طبقه واقع در خیابان فیض
حریق در پشت بام منزل مسکونی 2 طبقه واقع در خیابان فیض
حریق در پشت بام منزل مسکونی 2 طبقه واقع در خیابان فیض
حریق در پشت بام منزل مسکونی 2 طبقه واقع در خیابان فیض
حریق در پشت بام منزل مسکونی 2 طبقه واقع در خیابان فیض
حریق در پشت بام منزل مسکونی 2 طبقه واقع در خیابان فیض
حریق در پشت بام منزل مسکونی 2 طبقه واقع در خیابان فیض