سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

گزارش تصویری از زحمات و رشادتهای آتش نشانان حاضر در حریق گسترده تالار جهان نما واقع در رهنان.

سخنگو و رئیس اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع یک مورد حریق گسترده در تالار جهان نما واقع در خیابان چمران رهنان خبرداد.

سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران در این خصوص گفت: در ساعت 13/52 دقیقه روز 25 بهمن  ماه سال 1400 طی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 125 سازمان آتش نشانی اصفهان مبنی بر رویت دود بسیار غلیظ از داخل تالار جهان نما بلافاصله نزدیکترین ایستگاه به محل حریق( ایستگاه شماره 21) به محل اعزام شد و با توجه به اطلاعات کسب شده توسط ستاد فرماندهی مبنی بر احتمال گسترده بودن حریق11 ایستگاه دیگر نیز با تجهیزات فنی و تخصصی به اتفاق آتش پاد دوم ایوبی معاون محترم عملیات و تعدادی از مدیران ارشد عملیاتی سازمان به محل حرق اعزام شدند.

وی ادامه داد: کنترل این حریق گسترده که طبقه اول تالار را در بر گرفته بود نزدیک به یک ساعت و بیست دقیقه به طول انجامید ولی خوشبختانه با تلاش کم نظیر آتش نشانان طبقه پایین و طبقه دوم این تالار درگیر حریق نشده و فقط دود زدگی پیدا  کرد.

کاوه آهنگران افزود: این تالار تغییر کاربری به کارگاه تولیدی کیف و لوازم تحریر داده بود و مواد اولیه، چرخهای دوزندگی و سقف این کارگاه که از جنس پی وی سی و سریع الاشتغال بود طعمه حریق شد که با عملکرد بسیار خوب اکیپ اعزامی آتش مهار شد.

سخنگوی آتش نشانی اصفهان همچنین از سوختگی سطحی پای آتش نشان و دود زدگی 4 نفر آتش نشان درگیر خبر داد که حال همه انها مساعد گزارش شده است.

 باید گفت: فرقی نداره شیفتت باشه یا استراحت باشی رئیس باشی یا مامور باشی کارمند اداری باشی یا عملیاتی با لباس عملیات باشیم یا لباس شخصی حریق که میشه هممون آتش نشانیم و اولویت میشه جان و مال مردم درود به شرف تک تک شما دلاور مردان و علی دوستان آتش نشان.

تشکر ویژه از آقای مجتبی دهقانی افسر محترم کشیک در واحد تصویر و خبر اداره فرماندهی عملیات سازمان

گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما
گزارش تصویری از زحمات آتش نشانان در حریق تالار جهان نما