سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401

محبوس شدن کودک ۱ و نیم ساله در طبقه سوم آپارتمان در مجتمع مسکونی شهید کشوری در ساعت ۱۵ و ۱۲ دقیقه به ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان اعلام شد که توسط آتش نشانان ایستگاه شماره ۲۳ و با عملیات ویژه فرود ، کودک صحیح و سالم تحویل والدین خود شد.

محبوس شدن کودک ۱ و نیم ساله در آپارتمانی در شهید کشوری
محبوس شدن کودک ۱ و نیم ساله در آپارتمانی در شهید کشوری
محبوس شدن کودک ۱ و نیم ساله در آپارتمانی در شهید کشوری
محبوس شدن کودک ۱ و نیم ساله در آپارتمانی در شهید کشوری