سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

حضور صمیمانه مدیر عامل محترم سازمان بهمراه معاون محترم عملیات در ایستگاه شماره ۹ جهت تبریک میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر به پرسنل این ایستگاه همراه با اهدای گل به آتش نشان علی دایی رجب و آتش نشان علی صالحی

حضورمدیر عامل به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر
حضورمدیر عامل به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر
حضورمدیر عامل به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر
حضورمدیر عامل به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر
حضورمدیر عامل به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر
حضورمدیر عامل به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر
حضورمدیر عامل به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر
حضورمدیر عامل به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر