سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

کلاسهای رشته آتش نشانی دبیرستان کیخسروی با جدیت و با یک سوم ظرفیت کلاس به دلیل پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا زیر نظر اداره آموزش سازمان و با تدریس همکار عزیز و دلسوز آتشیار محمدی به صورت تئوری و عملی برگزار میشود .

همچنین کلاس بازآموزی و کار با خودروی نجات توسط پرسنل ایستگاه شماره ۶ برگزار گردید.

سخنگوی آتش نشانی  از مانور و تمرین عملیاتی آبدهی در سطح توسط پرسنل شیفت ۳ ایستگاه شماره ۲۲ و ایستگاه 21 خبر داد.

 در ادامه حضور مدرس محترم اداره آموزش سازمان در مرکز آموزشی اندیشه پویا جهت تدریس موارد ایمنی به کودکان .

برگزاری مانور و کلاسهای بازآموزی
برگزاری مانور و کلاسهای بازآموزی
برگزاری مانور و کلاسهای بازآموزی
برگزاری مانور و کلاسهای بازآموزی
برگزاری مانور و کلاسهای بازآموزی
برگزاری مانور و کلاسهای بازآموزی
برگزاری مانور و کلاسهای بازآموزی
برگزاری مانور و کلاسهای بازآموزی
برگزاری مانور و کلاسهای بازآموزی
برگزاری مانور و کلاسهای بازآموزی
برگزاری مانور و کلاسهای بازآموزی
برگزاری مانور و کلاسهای بازآموزی