سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

حضور آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان به همراه معاون محترم عملیات ، مدیر محترم منطقه ۲ عملیات و رئیس محترم اداره ارتباطات و امور بین الملل درایستگاه شماره 23

حضور آتش پاد دوم ایوبی معاون محترم عملیات سازمان در صبحگاه مشترک دو شیفت ایستگاه شماره 26 که با حضور سرآتشیار موسوی مدیر محترم منطقه 3 و آتشیار نکویان سرپرست محترم این ایستگاه برگزار شده بود ، شرکت کرد . در این بازدید آقای اصفی مسئول محترم تعمیرگاه سازمان نیز حضور داشت .

سرآتشیار شیخی رئیس محترم ایستگاه شماره 2  میزبان آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان به همراه جناب آقای حسین پور معاون محترم اداری مالی ، سرآتشیار طراوت مسئول محترم عمران و آقای مولایی مسئول محترم انبار بود.

همچنین افتخار داشتیم امروز شاهد حضور دو نفر از پیشکسوتان عزیز سازمان آقایان مجید رضوانی و حمید پاکدل در دفتر مدیرعامل محترم سازمان باشیم.

بازدید مدیرعامل و معاونین محترم سازمان از ایستگاه 23
بازدید مدیرعامل و معاونین محترم سازمان از ایستگاه 23
بازدید مدیرعامل و معاونین محترم سازمان از ایستگاه 23
بازدید مدیرعامل و معاونین محترم سازمان از ایستگاه 23
بازدید مدیرعامل و معاونین محترم سازمان از ایستگاه 23
بازدید مدیرعامل و معاونین محترم سازمان از ایستگاه 23