سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

واقعا باید عاشق باشی که از وقت استراحتت بیای تو ایستگاه و تو این افتاب ، با عشق و بدون چشم داشت وسایل مسابقه آتش نشانان رو آماده کنی خدا قوت به آقایان شاکریان و برهانی و دوستان دیگه که همکار این عزیزان هستند و با جون و دل زحمت میکشن .

همچنین تصاویری از تلاش آتش نشان ورزشکار آقای مهدی اسدی که در حال ساخت تجهیزات مسابقات هستند .

واقعا باید عاشق باشی که از وقت استراحتت بیای تو ایستگاه
واقعا باید عاشق باشی که از وقت استراحتت بیای تو ایستگاه
واقعا باید عاشق باشی که از وقت استراحتت بیای تو ایستگاه
واقعا باید عاشق باشی که از وقت استراحتت بیای تو ایستگاه
واقعا باید عاشق باشی که از وقت استراحتت بیای تو ایستگاه
واقعا باید عاشق باشی که از وقت استراحتت بیای تو ایستگاه