سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401

سخنگوی آتش نشانی اصفهان از آتش سوزی در کارگاه تولید صنایع دستی خبر داد .

سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران در این خصوص گفت : در ساعت ۱۶ و ۳۵ دقیقه یک مورد حریق در کارگاه ساخت صنایع دستی واقع در محله ردان به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اصفهان اعلام شد .

بلافاصله ایستگاه شماره ۲۳ با تجهیزات و نیروهای کافی به محل آتش سوزی اعزام و آتش را مهار کردند .

همچنین از وقوع آتش سوزی در منزل مسکونی خبر داد .

سرآتشیار کاوه آهنگران در این باره گفت : در ساعت ۰۳ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز یک مورد حریق منزل مسکونی واقع در خیابان کاوه ، ۱۵ خرداد به آتش نشانی اصفهان اعلام شد که بلافاصله آتش نشانان از ایستگاه شماره 6 به همراه سرآتشیار استکی افسر کشیک وقت به محل حریق اعزام شدند.

وی ادامه داد : حریق مذکور که یک واحد مسکونی را در برگرفته بود ، با سرعت عمل سریع آتش نشانان حریق مذکور اطفاء و با عملیات جستجو در دود ، کلیه ساکنین این منزل به محوطه خارج ساختمان هدایت شدند.

وی افزود : خوشبختانه این حریق مصدوم نداشت و حریق به سایر طبقات سرایت نکرد .

(علت تحت بررسی)

 دوحریق در کارگاه ساخت صنایع دستی و در منزل مسکونی
 دوحریق در کارگاه ساخت صنایع دستی و در منزل مسکونی
 دوحریق در کارگاه ساخت صنایع دستی و در منزل مسکونی
 دوحریق در کارگاه ساخت صنایع دستی و در منزل مسکونی
 دوحریق در کارگاه ساخت صنایع دستی و در منزل مسکونی
 دوحریق در کارگاه ساخت صنایع دستی و در منزل مسکونی
 دوحریق در کارگاه ساخت صنایع دستی و در منزل مسکونی