سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

رساندن مقدار قابل توجهی طلا و پول توسط آتش نشانان پاکدست اصفهانی به صاحبش .

به گزارش اداره ارتباطات آتش نشانی اصفهان ، روز جمعه ششم اسفندماه سال جاری آقایان اسماعیل سلیمانیپور فرمانده شیفت عملیاتی و آقای حسین اعلایی آتش نشان ایستگاه شماره 20 این سازمان درحال گشت ایمنی بودند که متوجه وجود کیف زنانه ای در زیر یک خودروی پارک شده در کنار خیابان میشوند . پس از باز کردن کیف متوجه مقدار قابل توجهی طلا و پول نقد شده و بلافاصله خودشان را به جای فردی میگذارند که کیف خود را در این شرایط سخت اقتصادی گم کرده میگذارند و تلاش خود را برای پیدا کردن صاحب کیف به انجام میرسانند .

با کمی جستجوی بیشتر برای شناسایی مالک ، چشمشان به کارت واکسن داخل کیف می افتد که شماره ملی و نام صاحب کیف بر روی آن نوشته شده .

بلافاصله با ستاد فرماندهی آتش نشانی تماس میگیرند و موضوع را با فرمانده وقت ستاد در میان میگذارند و ستاد فرماندهی نیز مورد را با مرکز فرماندهی پلیس مطرح میکند و با استفاده از کد ملی ، مالک را پیدا کرده و خبر خوش پیدا شدن کیف به وی اعلام میشود . 

 پیدا شدن مقدار قابل توجهی طلا و پول توسط آتش نشانان