سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

تصادف زنجیره ای در بزرگراه شهید میثمی و شهید حبیب الهی اصفهان در ساعت ۱۰ و ۴۱ دقیقه برخورد چند خودروی سبک و نیمه سنگین ، یک تصادف زنجیره ای را رقم زد.

در این حادثه تعدادی از همشهریان بر اثر مصدومیت راهی بیمارستان و بیش از ده دستگاه خودروی سواری و کامیونت دچار حادثه و خسارت سنگین شدند.

ایستگاههای اعزامی در این حادثه : 12 , 3 , 11 و 1 به همراه خودروهای نجات ایستگاههای مذکور تشخیص علت به عهده عوامل محترم راهور

تصادف زنجیره ای در بزرگراه شهید میثمی و شهید حبیب الهی
تصادف زنجیره ای در بزرگراه شهید میثمی و شهید حبیب الهی
تصادف زنجیره ای در بزرگراه شهید میثمی و شهید حبیب الهی
تصادف زنجیره ای در بزرگراه شهید میثمی و شهید حبیب الهی
تصادف زنجیره ای در بزرگراه شهید میثمی و شهید حبیب الهی
تصادف زنجیره ای در بزرگراه شهید میثمی و شهید حبیب الهی
تصادف زنجیره ای در بزرگراه شهید میثمی و شهید حبیب الهی
تصادف زنجیره ای در بزرگراه شهید میثمی و شهید حبیب الهی
تصادف زنجیره ای در بزرگراه شهید میثمی و شهید حبیب الهی
تصادف زنجیره ای در بزرگراه شهید میثمی و شهید حبیب الهی
تصادف زنجیره ای در بزرگراه شهید میثمی و شهید حبیب الهی
تصادف زنجیره ای در بزرگراه شهید میثمی و شهید حبیب الهی