سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

توسط آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان ، از دو آتش نشان جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد .

به مبارکی روز تولد حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس (ع) و با حضور مدیرعامل محترم ، معاون محترم عملیات و چند نفر از مدیران سازمان ، از آتش نشان سرافراز سید حمیدرضا میرهادی و آتش نشان پیشکسوت سرافراز علی کاظمی تجلیل شد .

تجلیل از دو آتش نشان جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس
تجلیل از دو آتش نشان جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس
تجلیل از دو آتش نشان جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس
تجلیل از دو آتش نشان جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس
تجلیل از دو آتش نشان جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس
تجلیل از دو آتش نشان جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس
تجلیل از دو آتش نشان جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس