سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی به پایان رسید.

روز دوشنبه  با حضور مدیرعامل سازمان ، معاون عملیات و مدیران ارشد اداری و عملیاتی بازی فینال این دوره از مسابقات بین دو تیم منطقه ۳ و منطقه ۲ عملیات برگزار شد که در نهایت تیم فوتسال منطقه ۳ سازمان توانست در یک بازی بسیار مهیج و نزدیک در ضربات پنالتی تیم منطقه ۲ را مغلوب کند و به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد .

ضمناً تیم جوان و با اخلاق مشمولین سازمان هم مقام سوم را کسب نمود .

در آخر دریافت کاپ و جوایز قهرمانی از دستان مسئولین عالی رتبه سازمان.

تشکر و قدردانی از آقای مجتبی دهقان کارشناس محترم واحد تصویر و خبر سازمان به واسطه حضور و تهیه گزارش تصویری از این مسابقه.

مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی
مسابقات فوتسال داخلی سازمان با قهرمانی تیم فوتسال منطقه سه عملیاتی